Abonnementsbetingelser

 

Generelle oplysninger

 

Velzeet ivs

CVR 37213985

Rødtjørnevej 28, 2720 Vanløse

info@velzeet.dk

 

Velzeet er et cirkulært koncept og vi ønsker at gøre det enkelt at gøre babytøjsforbrug mere bæredygtigt. For at sikre klare linjer i samarbejdet mellem dig som bruger af Velzeets tøj og evt. andre produkter har vi her beskrevet de almindelige betingelser. Har du flere spørgsmål, når du har læst betingelserne igennem, er du altid velkommen til at kontakte os på info@velzeet.dk .

 

Som kunde hos Velzeet ivs (herefter kaldet ”Velzeet”) tegner du abonnement på babytøj og evt. andre produkter og de betingelser, som er beskrevet i det følgende regulerer aftaleforholdet mellem dig som kunde (herefter kaldet ”kunden” eller ”abonnenten”) og Velzeet. Aftaleforholdet indebærer, at Velzeet stiller tøj og evt. andre produkter til rådighed for kunden mod betaling af en månedlig abonnementsydelse. Velzeets produkter er og forbliver Velzeets ejendom. I de almindelige betingelser findes nærmere informationer om abonnementsbetingelserne og kundens fortrydelsesret.

 

Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Velzeet ved at foretage et køb  i vores webshop. Du modtager en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Betaling

Du kan betale med Visa, Applepay, MasterCard og American Express. Vi tager ikke kortgebyrer.

 

Levering

Abonnenten får i pakkeshoppen udleveret en pakke med tøjet fra Velzeet og afleverer samtidig tøjet eller produkterne, fra den tidligere abonnementsperiode. I den nye tøjpakke har Velzeet lagt en returpose påsat mærkat med returadresse. Åbn pakken for at tage returposen frem og put Velzeet tøjet og produkterne ned i den, luk posen og aflever den til medarbejderen i pakkeshoppen.

Velzeet står inde for at tøjet du modtager altid fremstår rent og klar til brug. Hvis tøjet har været anvendt tidligere vil Velzeet sørge for at det inden levering er vasket parfumefrit og svanemærket.

Ved modtagelsen af tøjet og evt. andre produkter skal kunden straks rette henvendelse til Velzeet såfremt tøjet har fejl eller mangler. Du kan kontakte os på info@velzeet.dk

 

Vi sender din pakke med PostNord eller GLS. I Danmark leverer vi inden for fem hverdage.

 

Ved levering udenfor Danmark pålægges 250 kr i fragt både ved levering og returnering. Leveringstiden til udlandet afhænger af det specifikke land.

 

Bindingsperiode

Der er ingen bindingsperiode. Abonnementet kan til enhver tid opsiges til udgangen af den indeværende abonnementsperiode, dvs. den løbende måned, som der er betalt for.

 

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode, dvs. den løbende måned, som der er betalt for. Opsigelse af abonnementet skal ske pr. mail på info@velzeet.dk.

 

Manglende indbetaling eller afmelding af betaling har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Velzeet.

 

Ved opsigelse skal tøjet og evt. andre produkter tilbageleveres til Velzeet. Du betaler selv porto/fragt omkostninger. Abonnementet er først opsagt, når vi har tøjet og evt. andre produkter i hænde.

 

Abonnenten skal returnere tøjet og evt. andre produkter til:

Velzeet ivs

Rødtjørnevej 28

2720 Vanløse

 

Du kan også aflevere det personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

 

Varens stand

Som abonnent er du berettiget til at bruge Velzeets tøj og evt. andre produkter i abonnementsperioden mod betaling af den månedlige abonnementspris. Som abonnent har du pligt til at passe på tøjet og aflevere det tilbage i god stand, da det er en del af grundlaget for et mere bæredygtigt babytøjsforbrug.

 

Du må ikke ændre eller omdanne tøjet eller evt. andre produkter. Du er dog berettiget – men ikke forpligtet – til at foretage eller for egen regning lade foretage reparationer af f.eks. tøjet, som du vurderer er påkrævet for anvendelse af tøjet eller evt. andre produkter, og som er en følge af almindelig slitage, forudsat at tøjet ikke ændres eller omdannes. Eventuelle indsigelser over tøjets stand eller kvalitet kan rettes til info@velzeet.dk

 

Abonnenten er forpligtet til at vedligeholde, vaske og opbevare tøjet i overensstemmelse med, hvad vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering og anvendelse af tøjet tilsiger. Tøjet må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.

 

Velzeet forventer og anbefaler at du vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. 30 grader er rigeligt. Vi anbefaler parfumefrit vaskepulver. Tørretumbling er ikke godt, hverken for tøjet eller for miljøet, ligesom skyllemidler skal undgås.

 

Vaskeanvisninger og Velzeets stregkode må ikke fjernes fra tøjet.

 

Tøjet og evt. andre produkter er Velzeets ejendom og abonnenten har alene brugsret til tøjet og evt. andre produkter og er således uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over disse.

 

Abonnenten er ikke ansvarlig for almindelig slitage ved sædvanlig anvendelse af tøjet. Abonnenten kan dog holdes ansvarlig, hvis tøjet er gået i stykker som følge af anvendelse af produktet, der falder uden for, hvad der forstås ved almindelig anvendelse. Herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor tøjet har været anvendt som rengøringsredskab, for eksempel som pudseklud, gulvmåtte eller lignende.

 

Abonnenten bærer risikoen for tøjet fra levering og frem til det tidspunkt, hvor tøjet er tilbageleveret til Velzeet. Hvis tøjet går i stykker eller bortkommer, skal abonnenten straks informere Velzeet herom på info@velzeet.dk. Se desuden afsnittet om forsikring.

 

Alt udstyr skal behandles med respekt. Derfor skal udstyret også afleveres, i samme stand som ved udlevering. Dette betyder at udstyret skal være funktionsdygtigt og rengjort. Hvis udstyret er gået i stykker eller er bortkommet, opkræves der erstatning af dette ved nypris minus 10%.

 

Returnering af tøjet

Abonnenten har pligt til at tilbagelevere tøjet i sin helhed ved abonnementsperiodens udløb.

Udskiftning af tøjet samt tilbagelevering heraf ved ophør af abonnementsperioden sker ved abonnentens aflevering/afhentning af tøjet i pakkeshoppen.

Ønsker du som kunde at købe et eller flere stykker tøj eller evt. andre produkter kan du rette henvendelse til info@velzeet.dk.

 

Efter abonnentens returnering af tøjet vil Velzeet undersøge det returnerede med henblik på konstatering af, om tøjet er returneret i sin helhed, og om standen fortsat lever op til Velzeets kvalitetskrav, således at tøjet kan stilles til rådighed for en ny abonnent.

Du behøver ikke at vaske tøjet før du returnerer det, da Velzeet under alle omstændigheder vasker tøjet inden det sendes videre til næste bruger.

 

Den månedlige abonnementspris fremgår af Velzeet’s webshop og ved gennemførelse af handlen i webshoppen accepterer abonnenten en fast månedlig betaling baseret på det valgte tøj og evt. andre produkter. Derudover tillægges et fast beløb for forsikring og forsendelse i Danmark. Betalingen opkræves månedsvis forud.

Abonnenten kan udskifte udvalget af tøj og evt. andre produkter ved udløbet af en abonnementsperiode og fortsætte abonnementet med en anden tøjsammensætning til den pris, som den nye tøjsammensætning har.

 

Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på mail, der bekræfter dit abonnement og den samlede abonnementspris.

 

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt - se afsnittet om opsigelse. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Hvis du har benyttet et tilbud ved tegningen af abonnementet fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris ved udløbet af tilbudsperioden.

 

Abonnementsperioden løber fra den dag betalingen er opkrævet og en måned frem.

Den månedlige betaling bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres via Stripe som automatisk kortbetaling, og betaling kan ikke ske på anden måde end ved automatisk kortbetaling. Den første betaling bliver trukket, når du modtager din første levering af Velzeet tøj, herefter betales det faste beløb forud for hver abonnementsperiode helt automatisk.

Kreditkortsbetalingen håndteres af vores betalingspartner Stripe.

 

Ved forsinket betaling af den månedlige abonnementsbetaling eller andre skyldige beløb betales rente i henhold til renteloven. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges der rykkergebyr på 100 kr., som vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

 

Bortkomst, beskadigelse eller værdiforringelse af tøjet eller evt. andre produkter, der ikke skyldes Velzeets forhold, fritager ikke for pligten til at betale ydelsen. Ved bortkomst eller ødelagt tøj, samt ved afslutningen af en abonnementsperiode opgøres parternes mellemværende.

 

Velzeet har ret til at vælge, på hvilken af flere forfaldne krav mod abonnenten en delbetaling skal afskrives.

 

Abonnementet indeholder en forsikring, der dækker små uheld som pletter eller huller forårsaget af dig eller dit barn. Forsikringen dækker et uheld i kvartalet og vi sender gerne et stykke erstatningstøj mod et portogebyr på kr. 50,-. Det beskadigede tøj leveres tilbage sammen med det øvrige tøj næste gang du returnerer tøj enten ved tøjskifte eller ophør af abonnementet. Almindelig slitage er indeholdt i abonnementet.

 

I tilfælde af fejlvasket tøj, skader eller bortkommet tøj udover det, som er beskrevet ovenfor vil abonnenten blive opkrævet en erstatning, som svarer til seks gange den månedlige abonnementspris for det pågældende stykke tøj.

 

 

Misligholdelse

Velzeet kan opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning, hvis abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser som beskrevet i disse almindelige betingelser. Velzeet kan også kræve erstatning fra abonnenten for det tab, som Velzeet måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse.

 

Væsentlig misligholdelse kan fx være hvor abonnenten:

  • overskrider betalingsfristen med mere end 10 dage
  • gentagne gange forsømmer at vedligeholde tøjet, følge vaskeanvisninger, beskadiger eller mister tøj udover forsikringsdækningen i punkt 6.
  • ikke tilbageleverer hele eller dele af tøjet, herunder også i forbindelse med løbende aftalt udskiftning
  • videresælger, pantsætter eller på anden måde råder over tøjet i strid med de vilkår, der er fastsat i disse almindelige betingelser.

 

Abonnenten er forpligtet til at dække evt. tab som Velzeet måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse.

 

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@velzeet.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

 

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

 

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. Du vil blive opkrævet 1/30 af abonnementets månedlige pris pr. dag for de dage, der er gået fra vi afsendte din pakke til vi har modtaget tøjet retur.

 

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

 

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

 

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

 

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

 

 

Varen sendes til:

Velzeet ivs

Rødtjørnevej 28

2720 Vanløse

 

Du kan også aflevere det personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@velzeet.dk

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer. 
Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen:

 

Levering af varer

Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

 

Persondatapolitik 

 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vores samarbejdspartnere er Shopify, som hoster vores webshop, Stripe, som sikrer sikker betaling og Dinero, som er vores bogføringssystem. De har alle adgang til navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.  

 

Personoplysningerne registreres hos Velzeet ivs og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på https://velzeet.dk er Driftsdirektøren. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@velzeet.dk. 

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores Kundeservice på info@velzeet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

 

Velzeet

Rødtjørnevej 28

2720 Vanløse

E-mail: info@velzeet.dk

 

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

___________________________