Tekstilindustriens klimapåvirkning

Der er stadig lang vej til, at tøjproduktion kan kaldes bæredygtigt

Meget spildevand i tøjproduktion

Tekstilindustrien er en af de største industrier i verden. Desværre er der stadig en stor del af industrien, der har et højt forbrug af vigtige ressourcer, særligt vand, og en stor udledning af forskellige forurenende gasser som CO2. Der bliver gennemsnitligt brugt 200 liter vand på at producere et kilo tekstil, og spildevandet har et højt indhold af forurenende stoffer.

Mere genbrug er fremtiden

Hvis industrien skal blive bæredygtig, skal den miljømæssige påvirkning af hvert enkelt stykke tøj i vestlige lande reduceres med 30-100% inden 2050. Hvis det skal lykkes, skal vi blive bedre til at genanvende tøjet, så levetiden af hvert stykke tøj bliver forlænget, og genbruge tøj, så materialerne kan blive brugt i andre sammenhænge. I Danmark bliver ca. halvdelen af det kasserede tøj indsamlet og genbrugt, hvilket allerede er væsentligt bedre end det europæiske gennemsnit på 15-20%. Men der er stadig muligheder for forbedring, særligt med hensyn til genbrugsfaciliteter, der kan nedbryde tekstiler til brugbare råmaterialer.

Længere levetid er bedst

Der er bred enighed om, at det er bedre for miljøet at genanvende og genbruge tekstiler frem for at udnytte dem til energi ved forbrænding, og at det er bedst at genanvende tøjet hvis det er muligt, særligt når det genanvendes lokalt. Det er ekstra vigtigt at genanvende babytøj, da den almindelige brugstid som regel er langt kortere end levetiden på tøjet. Ved at genanvende tøjet flere gange kan brugstiden forlænges markant, og dermed reducere behovet for produktion af nyt tøj.

Bæredygtige forretninger og forbrugere

Ifølge et nordisk studie fra 2015 er der blandt andet brug for nye, velfungerende systemer og forretningsmodeller til genanvendelse af tøj. Udlejning af tøj er for eksempel blevet fremhævet som en mulig fremtidig forretningsmodel, der kan være med til at gøre tøjforbrug mere bæredygtigt.

Et af de vigtigste led i processen med at gøre tekstilindustrien mere bæredygtig er efterspørgsel fra forbrugere. I Danmark har der de seneste år været en øget tendens til at købe brugt tøj, og hvis det fortsætter, kan det medvirke som en vigtig drivkraft for virksomheder, der sætter fokus på cirkulære forretningsmodeller.


Kilder:

"Environmental impact of textile reuse and recycling - A review" - Journal of Cleaner Production, Maj 2018
"Increasing textile circulation - Consequences and requirements", Sustainable Production and Consumption, Juni 2016
"Environmental impact of textile industries" - The Indian Textile Journal, November 2009
"EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling textiles in the Nordic region" - Nordisk Ministerråd, Marts 2015
"Towards a Nordic textile strategy" - Nordisk Samarbejde, 2014